تبلیغات
happy-black - کارت عروسی


happy-black

عجب یار وفاداریست دنیا ... !!!

                            

                     آخر این هفته، جشن ازدواج ما به پاست
                     با حضور گرم خود، در آن صفا جاری كنید

                      ازدواج و عقد یك امر مهم و جدی است
                      لطفاً از آوردن اطفال، خودداری كنید

                     بر شكم صابون زده، آماده سازیدش قشنگ
                     معده را از هر غذا و میوه ای عاری كنید

                     تا مفصل توی آن جشن عزیز و با شكوه
                     با غذا و میوه ی آن جشن افطاری كنید

                     البته خیلی نباید هول و پرخور بود ها
                     پیش فامیل مقابل آبروداری كنید

                     میوه، شیرینی، شب پاتختی مان هم لازم است
                     پس برای صرفه جویی اندكی یاری كنید

                     گر كسی با میوه دارد می نماید خودكشی
                     دل به حال ما و او سوزانده، اخطاری كنید

                     موقع كادو خریدن، چرب باشد كادوتان
                     پس حذر از تابلو و ساعات دیواری كنید

                     هرچه باشد نسبت قومی تان نزدیك تر
                    هدیه را هم چرب تر، از روی ناچاری كنید

                    در امور زندگی، دینار اگر باشد حساب
                    كادو نوعی بخشش است، آن را سه خرواری كنید

                    گرم باید كرد مجلس را، از این رو گاه گاه
                    چون بخاری بهر تنظیم دما، كاری كنید

                    ساكت و صامت نباشید و به همراه موزیك
                     دست و پا را استفاده، آن هم ابزاری كنید

                    لامبادا، تانگو و بابا كرم یا هرچه هست
                    از هنرهاتان تماماً پرده برداری كنید

                    البته هرچیز دارد مرزی و اندازه ای
                    پس نباید رقص های نابه هنجاری كنید

                    حركت موزون اگر در كرد از خود، دیگری
                   با شاباش و دست و سوت از او طرفداری كنید

                   كی دلش می خواهد آخر در بیاید سی دی اش؟
                   با موبایل خود مبادا فیلمبرداری كنید

                   در نهایت، مجلس ما را مزین با حضور
                   بی ادا و منت و هر گونه اطواری كنید


نوشته شده در دوشنبه 23 آذر 1388 ساعت 03:24 ب.ظ توسط mehdi Tik Tak نظرات |Design By : Pars Skin